Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Więcej o kontenerze KP 7

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają podczas wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub substancje ciekłe

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]