Centrala telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami rynku centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centrali telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.