badania wysokościowe Bielsko, badania wysokościowe Bielsko Biała

W jakim celu wykonuje się badania wysokościowe

Praca na wysokościach uznawana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność przeprowadzania drobiazgowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się przynajmniej 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na stropach, słupach, pomostach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych dolegliwości mogących niekorzystnie wpłynąć na jakość pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta krótkowzroczności, chorób błędnika lub padaczki. Dodatkowo trzeba też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania do pracy na wysokości trzeba przeprowadzać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im regularnie co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, wada wzroku, a także schorzenia neurologiczne i choroby narządów ruchu. Warto wspomnieć, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]