cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują setki zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, że online bez problemu można znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to kształtuje finalną cenę usługi

Na to ile docelowo będzie kosztował nas przekład dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (niderlandzki, angielski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac dyplomowych, dysertacji medycznych bądź dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Przekład przysięgły a zwykły

Warto nadmienić, że przekład różnego typu dokumentów jak paszport czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]