Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Zamów ochronę osób i mienia.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]