Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Skieruj się tutaj jeśli jesteś zainteresowany rozwojem pracowników.

Coraz większa grupa pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników znacząco ma wkład w sukces całej firmy. Zmotywowana kadra posiadająca duży wachlarz kompetencji miękkich to kluczowy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij pełny potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji może wspomóc właściciela firmy w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na różnorodne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego specjalistę można wychwycić, kto z zatrudnionych manifestuje kompetencje przywódcze i zostanie odpowiednim liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – np. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie sesji z pracownikami wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, np. symulacje, wywiady, case study (analiza konkretnego przypadku) bądź zadania w grupach. Dzięki nim można odkryć prawdziwe możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z zespołem w postaci coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na kilka stadiów. Rozpoczyna się od analizy kompetencji wymaganych na danym stanowisku. W następnej kolejności audytor dobiera narzędzia, które zostaną użyte w trakcie sesji. Dalszym etapem jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co zamierza się z jej pomocą osiągnąć. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zespołów – powinno one zapewniać komfort, który wesprze spełnienie celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest prowadzony przez wykwalifikowanych doradców, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje spersonalizowany, drobiazgowy protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i podane są zalecenia, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]