Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Więcej o badaniach kierowców Bielsko Biała

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu testom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]