Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia pracy czy też nauki w Polsce.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]