Dlaczego badania wysokościowe są takie ważne

Jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko, skieruj się na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w stosunku do osób chcących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe w zasadzie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich noszenia zdecydował okulista.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]