Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Sprawdź, jak zamówić badania kierowców Bielsko

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Określają m.in: intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny tylko pamiętać, aby zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je też osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora oraz instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Warto podkreślić, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna w zależności od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im jedynie raz.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]