Automatyzacja obsługi należności – co daje mass collect?

Więcej o tym, na czym polega mass collect.

Mass collect to usługa, która polega na identyfikacji masowych płatności. Opisujemy pokrótce, jak działa mass collect i w jaki sposób upraszcza pracę dużym i małym przedsiębiorstwom.

Mass collect – gdzie to rozwiązanie będzie pomocne?

Działanie mass collect jest w rzeczywistości niesłychanie proste. Polega na przydzieleniu wszystkim klientom unikalnego numeru rachunku, który jest jednocześnie ich identyfikatorem. Takie rozwiązanie jest użyteczne wszędzie tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest znaczna ilość kontrahentów, a więc na przykład w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, w prywatnych klinikach oraz wszelkich działalnościach, gdzie używany jest system abonencki (m.in. w siłowniach). Należności wpływające w systemie mass collect trafiają na wskazany firmowy rachunek bankowy, niemniej jednak uprzednie przypisanie klientom unikalnych numerów rachunków umożliwia ich efektywniejsze zdefiniowanie, niezależnie o tego, jaki sposób wybrali oni do wykonania przelewu (standardowy przelew, przelew z karty czy też przelew za pośrednictwem poczty). Zastosowanie mass collect przekłada się też na szybsze księgowanie wpłat niż podczas księgowania przez pracownika, a przy tym na eliminację prawdopodobnych omyłek często wynikających w czasie tego procesu.

Mass collect także dla podmiotów rozliczających mniej niż sto faktur

Chociaż mass collect nie jest obecnie oferowane w większości banków (mają ją m.in. ING Bank Śląski i kilka banków spółdzielczych) wypada przeanalizować możliwość jego zastosowania w firmie, również takiej, która każdego miesiąca wystawia około 100 dokumentów księgowych. Wdrożenie mass collect wiąże się wszak z pewnymi korzyściami, takimi jak oszczędność czasu pracowników zajmujących się księgowością, możliwość połączenia z systemem finansowo–księgowym (a więc bieżące śledzenie spływu opłat) czy integracja z narzędziami Finance Automation. Taką rodzimą aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada też funkcję wysyłania powiadomień o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co po jakimś czasie skutecznie zwiększa terminowość u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]