Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Tutaj uzyskasz więcej informacji o windykacji faktur.

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma windykacji będzie nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wysyła taką samą liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana we wskazanym terminie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może dodać własne harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych klientów, określając między innymi odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, jeżeli wyliczone powyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi także istotną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]