Jak projektować schody wewnętrzne? Przybliżamy obowiązujące normy

Chcesz zamówić schody dębowe naturalne? Wejdź na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko wytrzymałe i efektowne, lecz także muszą być przede wszystkim bezpieczne oraz wygodne w użytkowaniu. W trakcie projektowania domu czy mieszkania należy wobec tego wziąć pod uwagę bieżące przepisy opisujące to, jakie parametry techniczne muszą koniecznie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie znaleźć aktualne wytyczne dotyczące schodów wewnętrznych?

Niezależnie od tego, czy w projekcie planujemy schody wewnętrzne z betonu, ze szkła albo z drewna, ich struktura powinna spełniać przytoczone w przepisach budowlanych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy zalecenia dotyczące tego, jak winny wyglądać poprawnie sporządzone schody wewnętrzne. W tym akcie prawnym podano informacje o maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu, jego minimalnej szerokości oraz wielkości spoczników i stopni.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – norma

Jeżeli pragniemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z lokatorów – również przez dzieci, osoby mające trudności z chodzeniem oraz osoby starsze. Zgodnie ze wspomnianym wyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Warto jednakże wziąć pod uwagę, iż najwygodniejsze są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależna jest od ich wysokości i oblicza się ją wedle podanej w rozporządzeniu formuły.

Przepisy regulują również minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, lecz uważa się, że bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości minimum 1 metra. Szerokość spocznika, to znaczy platformy pomiędzy biegami, winna z kolei mieć co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Schody zabiegowe, spiralne i wachlarzowe – parametry techniczne

Przepisy definiują również wymiary schodów wachlarzowych, czyli takich, w których stopnie są w kształcie trapezów, dzięki czemu bieg tworzy łuk. Schody tego rodzaju są wyjątkowo efektowne, a gdy będą rzetelnie rozplanowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić co najmniej 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne schodzenie oraz wchodzenie.

Przepisy prawa określają również parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe oraz kręcone. Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody, które zmieniają kierunek, ale nie mają one spocznika. Z kolei schody kręcone są konstruowane na planie koła. Jakie parametry muszą mieć bezpieczne schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni powinna wynosić nie mniej niż 25 cm i trzeba ją zagwarantować w dystansie maksymalnie 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne parametry dotyczą schodów kręconych, ale w tym przypadku dystans mierzy się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Siedziba:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]