multiswitch kaskadowy

Multiswitch kaskadowy – przykłady użycia

Sieci telekomunikacyjne obecne są prawie we wszystkich obiektach. O tym, czy konkretna sieć będzie funkcjonalna, decyduje mnóstwo parametrów. Musi rzecz jasna być solidna i gwarantować dużą czytelność transmitowanych danych, ale równie ważna będzie możliwość bezproblemowego jej skalowania. Zrobienie kolejnych przyłączy nie powinno być związane z potrzebą wykonywania złożonych robót – wskutek tego pozostali odbiorcy nie mogliby bowiem przez pewien czas uzyskać dostępu do usług. Szczęśliwie stworzone zostały urządzenia, z którymi powiększenie sieci jest łatwe oraz nieuciążliwe dla abonentów – są to multiswitche kaskadowe, których wykorzystanie od kilku lat określone jest prawem.

Działanie multiswitcha kaskadowego

Multiswitch kaskadowy umożliwia szybkie poszerzenie instalacji. Jest to pudełko z umieszczonymi na bokach wtyczkami i wyjściami, do jakich mocowane są przewody. Jeżeli konieczne jest powiększenie instalacji – na przykład wówczas, kiedy nowy odbiorca wykupił usługę – musimy tylko umieścić nowy kabel. Multiswitch kaskadowy może mieć najróżniejsze ilości złączy dla odbiorców – najprostsze urządzenia tego rodzaju mają osiem gniazd, jednak w sprzedaży dostępne są także multiswitche kaskadowe z szesnastoma, dwudziestoma czterema oraz trzydziestoma dwoma złączami.

Co będzie ważne przy wyborze multiswitcha kaskadowego?

Jak nietrudno się domyślić, przy wyborze multiswitcha kaskadowego najistotniejsza będzie rzecz jasna liczba wtyczek – dla małych obiektów może wynosić 8, lecz w większych domach należy rzecz jasna wykorzystać moduły o wyższej liczbie wejść. Niezwykle istotna okazuje się również separacja pomiędzy gniazdami a wyjściami – w ogromnej mierze wpływa wszak na czytelność sygnału. Dobre multiswitche kaskadowe posiadają separację wynoszącą trzydzieści decybeli. Będzie to istotne w szczególności w sieciach kablowych niektórych operatorów cyfrowych.

Siedziba:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]